Andromeda i Perseusz

Pod kopułę Planetarium EC1 trafia nowa bajka dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Andromeda i Perseusz to jedna z wielu legend nocnego nieba. Niektóre z nich nasi prezenterzy już wcześniej przedstawiali podczas pokazów na żywo przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Teraz zapraszamy na bajkę filmową.

Legendy nocnego nieba: Andromeda i Perseusz

Oto popularna wersja jednego z najbardziej znanych mitów greckich. Pod kopułą Planetarium EC1 opowiemy Wam o losach greckiego herosa Perseusza a także dwóch królewskich rodzin - władców Argos (króla Akrizjosa i jego córki Danae) oraz Etiopii (króla Cefeusza, królowej Kasjopei oraz królewny Andromedy). Nasi Widzowie dowiedzą się także, jaki związek mają greckie mity, w tym te przedstawiane w trakcie pokazu, z gwiazdozbiorami widocznymi na nocnym niebie.

Projekcję poprzedza opis zjawisk astronomicznych zachodzących aktualnie na niebie.

Pokaz jest dostępny wyłącznie w języku polskim.

Dla kogo: pokaz jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi od 5. do 10. roku życia.

Łączny czas trwania pokazu: 45 minut.

Pokaz zawiera film w technologii fulldome wyprodukowany przez Audio Visual Imagineering (Orlando, Florida, USA) w 2010 r.

 


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:
Pokaz wspiera nauczyciela w realizacji zadań z podstawy programowej (obowiązującej od 1.09.2017) takich jak:

 1. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia istotne dla rozwoju intelektualnego dziecka, w tym przypadku elementy mitologii starożytnej Grecji odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości oraz elementy astronomii, dostosowane do wieku.
 2. Uczy dzieci odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 4. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 5. Rozszerza umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych o pojęcia astronomiczne takie jak gwiazdozbiór, wschód i zachód Słońca itp.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (kl. I-III szkoły podstawowej):
Pokaz wspiera nauczyciela w realizacji zadań z podstawy programowej (obowiązującej od 1.09.2017) takich jak:

 1. wspomaga wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. Pokaz wprowadza elementy mitologii greckiej – mit o Perseuszu i Andromedzie oraz elementy astronomii np. gwiazdozbiór, Droga Mleczna, planeta, gwiazda. Dzięki czemu uczeń rozumie znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, mydło, instrumenty muzyczne itp.
 2. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
 3. umożliwianie zaspokojenia potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju.
 4. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia.
 5. umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (kl. IV-VI szkoły podstawowej):
Pokaz wspiera nauczyciela w realizacji zadań z podstawy programowej (obowiązującej od 1.09.2017) takich jak:

 1. stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez dzieci własnych zainteresowań oraz pasji.
 2. Wybrane mity greckie, w tym przypadku mit o Andromedzie i Perseuszu.
 3. rozwijanie w uczniu ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego;
 4. kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku.

 

Rezerwacje grupowe dla szkół i przedszkoli: tel. +48 42 600 61 00