Pomóżmy polskim naukowcom!

NGC 4485 and NGC 4490Tytuł nie jest żartem. Zespół naukowców z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Krzysztofa Belczyńskiego uznał, że warto sięgnąć do zasobów obliczeniowych komputerów internautów. Dlatego na służącej do obliczeń rozproszonych platformie BOINC – którą większość kojarzy z popularnego w swym czasie projektu SETI@Home udostępnili własną aplikację – Universe@Home.

Wedle opisu autorów, aplikacja ma na celu symulowanie ewolucji zarówno pojedynczych gwiazd, jak również całych ich populacji. Symulacje tego typu są istotne, ponieważ porównujemy ich wyniki z obserwacjami i na tej podstawie korygujemy dotychczasowe modele astrofizyczne. W efekcie każda z nich może przybliżyć nas do zrozumienia natury Wszechświata. Póki co zespół zamierza zestawiać wyniki projektu z obserwacjami ultraintensywnych źródeł rentgenowskich oraz supernowych typu Ia, jak również wykorzystywać je do przewidywania charakteru przyszłych fal grawitacyjnych.

Oczywiście projekt nie jest dla każdego – rozważyć go powinni przede wszystkim użytkownicy, którzy nie wykorzystują intensywnie całej mocy obliczeniowej swojego komputera i chcieliby pomóc, udostępniając jego zasoby naukowcom. Potencjał tkwi przede wszystkim w komputerach biurowych. Dzięki wykorzystaniu zasobów ochotników możliwe stanie się wykonanie obliczeń, do których w innym wypadku polski zespół potrzebowałby superkomputera (a te, jak wiadomo, nie rosną na drzewach). Astronomia od wielu lat jest wizytówką potencjału tkwiącego w polskiej nauce, a polscy astronomowie uważani są za jednych z najlepszych na świecie. Zachęcamy zatem do rozważenia udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie projektu Universe@Home.